In

Tạp chí Sức khỏe và Đời sống đã phát hành một chủ đề với 5 bài báo (gồm 9 phần) để nói về "Màng gạo lứt... Siêu thực phẩm góp phần giải quyết những thách thức về sức khỏe của Thiên niên kỷ trên toàn cầu"

 

Để có thể xem trực tiếp, xin mời vào đọc từng bài theo những đường link bên dưới:

1)  Màng gạo lứt góp phần giải quyết thách thức về sức khoẻ (Phần 1)

2)  Màng gạo lứt góp phần giải quyết thách thức về sức khoẻ (Phần 2)

3)  Thành phần của màng gạo lứt đều là dinh dưỡng chữa bệnh (Phần 1)

4)  Thành phần của màng gạo lứt đều là dinh dưỡng chữa bệnh (Phần 2)

Còn nữa ...